Flytting av hjemmesiden

ServerVi driver nå å flytte hjemmesiden til et Webhotell så det ikke lenger ligger på en privat server. Det meste av innholdet på hjemmesiden er allerede flyttet over nå på webhotellet, men foreløpig det er fremdeles en del av innholdet som ikke fungerer helt som det skal enda. Oppdager dere noe feil, vær litt tålmodig og prøv igjen. Dersom det ikke er opp i løpet av ca 1 uke er feilmeldinger velkomne.

Det vil også ta litt tid før alle underdomener (som roots, RouteGadget, NM hjemmesiden mm.) er flyttet over.

Sidene støtter nå også «https» så dere vil ikke lenger på feilmelding på at det er usignert sertifikat.

Epost flyttes også så kan være at noen eposter ikke kommer gjennom, får du feilmedling prøv på nytt.