Innkalling til årsmøte for sesongen 2017

Vi innkaller med dette alle våre medlemmer til årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb torsdag 8. februar 2018 kl 18.00 på Solborg Folkehøgsskole Tjensvollveien 44 (http://goo.gl/maps/8HsGh)

Forslag til saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Årsmelding 2017
5. Regnskap 2017
6. Innkomne saker
7. Kontingent 2018
8. Budsjett 2018
9. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 25. januar. Vi regner med at årsmelding og sakspapirer skal være klar innen 2. februar. Årsmeldingen legges når den er klar ut på klubbens hjemmeside på http://o-klubb.no

Last ned innkallingen i pdf: Innkalling Årsmøte

Last ned årsmeldingen: Årsmelding 2017

Vel møtt!

Etter årsmøtet blir det som vanlig Rekefest kl 19:00- se eget innlegg om dette !