Treneroppfølging kretslaget

Hei, det er like før søknadsfrist for kretslaget (http://rok-trees.no).  Sport V har signalisert at de trenger flere trenere til å følge opp ungdommen. Det forventes av treneren å gjennomgå treningsplaner og gi råd og tips til en liten gruppe unge i løpet av 2019.  Trener må ha erfaring fra O-sporten og fysisk trening.  Mer info om rollen kan du få ved å kontakte leder i sport V. Tom Furland.  Med dagens teknologi bør ikke geografisk avstand være til hinder for kontakt mellom trener og utøver.

Har noen i klubben lyst å bidra litt til oppfølgingen av de unge på kretslaget, gi tilbakemelding til Pål (pal@o-klubb.no) innen 8. desember.

Stengt for kommentarer.