Innkalling til Årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb torsdag 7. februar 2019

Velkommen til årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb torsdag 7. februar 2019 kl 17:30. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 25. januar, og årsmøte papirene prøver vi ha klare en uke før møtet.

Last ned innkallingen her: Innkalling Årsmøte.

Etter årsmøtet blir det også i år Rekefest, med pizza for dem som heller vil ha det, premieutdeling, quiz og bingo!

Stengt for kommentarer.