Roots og Trees 2020

Det blir fra 2020 endringer i kretsens opplegg for barne og ungdoms arbeide. Utvalgene for sport barn og sport voksen slås sammen, og kretslaget som det har vært legges ned. Det sportslige tilbudet beholdes, men ansvar for gjennomføring overføres til klubbene. Roots og o-troll fortsetter som før. Les videre for å se årsplaner for 2020 samt redgjørelse fra kretsens sportslige utvalg

Til tidligere kretslagsløpere/foresatte/trenere:

Denne sesongen er det besluttet endringer innenfor ungdomsarbeidet i kretsen. En arbeidsgruppe utnevnt av kretsstinget la frem et forslag til ny organisering. Kretsstyret har godkjent organiseringen. Et felles Sportslig råd har arbeidet frem en sesongplan i henhold til ny organisering. I hovedtrekk er endringene slik:

  • Kretslaget avvikles.
  • Det arrangeres åpne samlinger innenfor ulike aldergrupper og nivå. Samlingene arrangeres av klubber som har tatt på seg arbeidet. Opprinnelig aldersfordeling opprettholdes som før med unntak av samlingen i januar 2020.
  • Det arrangeres fellesturer til aktuelle NC/NM. Arrangøransvaret er lagt til ulike klubber.
  • Sportslig råd koordinerer treningstilbud på lørdager i vinterhalvåret. Dette er åpent for alle. A-nivå.

Det betyr at det ikke blir Kretslag slik som tidligere. Aktiviteten vil være lik som før, men det er nå klubbene som skal arrangere og organisere treningssamlinger og felles turer. 

Det vil denne vinteren være 4 samlinger gjennom vinteren (ROOTS og TREES). Dette er fordelt på klubbene. Kvaliteten på opplegget skal være like bra som før.Det blir arrangert fellesreiser til diverse NM og NC pluss andre turer. Også dette er det de enkelte klubbene som skal organisere.

Informasjonen om aktivitetene vil legges i eventor, så alle må følge med der.

Sesongplanen 2019/2020:ROOTS samlingene skal ha trening tilpasset aldersgruppen inkludert satsende juniorer. 
Turene til Østfold i april og Blodslitet er ikke endelig klarert. Klubbene i sør må bli enige om de ønsker å arrangere dette. I tillegg vil det arrangeres åpne tekniske treninger i regi av Sportslig råd. Aktivitetene ligger allerede i eventor.

DatoAktivitetStedAnsvarAldersgruppeReisemåte
NovemberSamling ROOTS
Markere start på treningsperioden
SørfylketSandnes IL. 12 ++Bil
DesemberSamling TREES
Lør/søn
SørfylketStavanger OK 15 ++Bil
Januar 17 – 19Samling TREES
Overnatting Hamresanden
1 økt fre, 2 økter lør, en søn.
KristiansandSandnes IL13 ++Bil
Februar 8 – 9Samling ROOTSSørfylketGanddal IL. 12 ++Bil
13 – 15/3 – 2020Nordjysk Kun klubbtur    
21 – 23/3 – 2020Bergen Sprintcamp
Fellestur
BergenHaugesund OK15 ++Bil/Buss
PÅSKE fredag 03.04.2020 – mandag 13.04.2020      
25 – 26/4 – 2020Halden SK
Fellesreise
ØstfoldSandnes IL? Ganddal 
Stavanger avklarer
ÅpentBuss
21 – 24/5  – 2020NM Sprint
Fellesreise
HaugesundGanddal IL. OK17 ++Bil
31/5 – 1/6 – 2020JWOC Testløp
Pinseløp
TønsbergKun klubbturer17 ++Bil
1- 5/8 – 2020HL + Olandsleir
Fellestur organisert av hovedløpskoorintorene i samarbeid med klubbene
OsloHovedløpskoordinatorer14 – 16???
15 – 16/8 – 2020NC Mellom
NM Ultra og ungdoms ultralang
Fellesreise
DrammenStavanger OK15 ++Bil/tog?
10 – 13/9 – 2020NM Uka
Fellesreise
TrondheimGanddal IL. OK17 ++Fly
19 – 20/9 – 2020NC Mellom
NM Jr stafett
Fellesreise
FanaSandnes IL OK16 ++Bil
OktoberBlodslitet
Fellesreise 
FredrikstadSandnes IL? Ganddal 
Stavanger avklarer
12 ++Buss
      

Oppfølging av løpere:
Det arbeides med en modell der løpere kan søke om treneroppfølging. Kapasitet er ikke avklart. Mer informasjon om dette kommer senere.

Dermed er det like gode muligheter for dere alle å få en mengde god fysisk og teknisk trening. Jeg oppfordrer dere til å stille opp på aktivitetene. Dere eldre løpere er viktige forbilde for de yngre, så det er viktig at dere er med på Roots samlingene. Det blir en fin miks av trening, sosialt og som forbilde.

På vegne av Sportslig Råd
Tom Furland