Innkalling til årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb 5. mars 2020

Velkommen til årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb, torsdag 5. mars 2020 kl 17:30.
Møtet vil som vanlig avholdes på Solborg Folkehøgskole. Møtet skal vare 1 time og avløses av Rekefesten (Se egen post). Innkallingen til årsmøtet kan du lastes ned her: Innkalling årsmøte.

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Årsmøtepapirer skal være klar ca 1 uke før møtet.

Velkommen