Idrettsforbundet: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

«På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. «

Dette vil si at det ikke blir treninger eller løp før situasjonen endres. Vi kommer med mer informasjon når dette blir tilgjengelig.

Trening på individuell basis er ikke berørt, men anbefaler at alle viser forsiktighet for å unngå smittefare. Unngå trening der det er flere andre.
Vi har en fordel med at vi driver en individuell idrett ofte langt fra andre, så det er mulighet å holde formen vedlike uten risiko.