Innkalling til Årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb for sesongen 2020

Vi kaller inn til årsmøte torsdag 11. februar kl 17:30. Dessverre vil det ikke være mulig å avholde møtet som vanlig, så i år blir møtet på nett.

Innbydelsen finner du vedlagt: Innkalling til årsmøte sesongen 2020

Mer informasjon om gjennomføring suppleres her etterhvert med videoanvisning for å kunne være med her.