Materiell og kart

Kart og materiell

Klubben har flere forskjellige kart, de fleste er ganske oppdaterte og tilgjengelig i O-cad format.

Det er også endel bøker og klubben har en god del arrangørutstyr.
Arrangørutstyret står stort sett i kontaineren i Sørmarka, noe eldre materiell i SO-hytta og papir til MTR og plastposer utover noe i kontaineren har Svein Glendrange.

Klubbens arrangørutstyr:

Postnummer på våre EKT-enheter:
130-175 (totalt 45 poster) Alle postene er kun med EKT enhet (De fleste nye i 2016).
5 stk nuller til start.
Bruk gjerne 175 til målpost.

140 og 166 har vi 2 versjoner av slik at på poster med stor belastning bruk gjerne disse her.

De gamle (med litt dårlige batterier) ekt enhetene har vi løse i snor og disse kan brukes på treninger.

Vi har også jokerbrikke som programmeres til ønsket kode samt USB målenhet for direktekobling til PC.
Klubben har også egen tiddtaker-PC med etiming 4

Klubben har 3 stk MTR enheter med printere, startklokke , 2 lamineringsmaskiner for kart,sammenleggbare bord, telter mm.
Vi har også ca 20 lånebrikker.
Hør med Pål Bårdsen om det er noe du lurer på mhp. arrangørutstyr.

Klubbens kart:

Stavanger orienteringskart har mange kart,mange er godt oppdaterte,men noen er det lenge siden det er gjort noe med,kart med fet skrift er tilgjengelige i ocad format.

Skoler som ønsker kart i undervisningen kan ta kontakt med oss på e-post stavanger@o-klubb.no så kan dere få .pdf filer med oppdaterte kart. Vi kan også være behjelpelige med forslag til opplegg.

Kart_SO.kmz (Fil til Google Eart med plassering av kart i og nær Stavanger

NB -listen under er ikke oppdatert, men har med de fleste kartene – kartbildene er ikke oppdaterte for mange av kartene

ID Kartnavn Målestokk Utgitt/sist revidert Kommentar Tommelbilde
1 Sørmarka 1:10000 (1:7500) 2016 Nytegnet tilNM-Natt 2016
2 Vannassen 1:5000 2007 Nokså utdatert, ta kontakt om dere vil arrangere løp her.
3 Krossberg 1:5000 (2005)2014  Sprintnorm, ekv 2,5m
4 Litle Stokkavatn 1:5000/4000 2017  Del av stort kart med Tastaveden, Litle stokkavatn, Kampen mm. Sprintnorm
5 Våland 1:5000 2001/2012  Vil ikke bli oppdatert før Ryfast er ferdigstilt.
6 Tastaveden 1:5000/4000 2017 Del av stort kart med Tastaveden, Litle stokkavatn, Kampen mm. Sprintnorm
7 Storhaug (Ramsvik/Rosenli) (sprint) 1:4000/5000 2012/2013Oppdatert 2014, 2016  Utsnitt Godalen 2014
8 Madlatuå 1:5000 2001 Revidert høsten 2011 + vår 2014
9 Gausel 1:5000 2017 Sprintnorm
10 Ølbergskogen (sprint) 1:4000 2011/2013 Oppdatert 2013
11 Universitetet 1:4000 2009 – jevnlig oppdatert Oppdatert sprintnorm 2013,Rev 2014

Nå del av større kart med Haugtussa, utvidet område -Spør oss om utsnitt.


12 Bjergsted (Sprint) 1:4000 2009 Sprintnorm -Skolekart
13 Tananger 1:5000 2004 Vestside oppdatert 2012, rettelser ved arrangement
14 Kvernevik 1:5000 2012 Nytegnet 2012 Sprintnorm, Oppdatert ifb Norgescup Pre-O 2013
15 Brekkeheia 1:10000/7500 2007
16 Grødem 1:5000 2007 Oppdatert 2010 – Noe utdatert
17 Vassøy 1:5000 2005 Oppdatert ifb. KM-mellom 2012
18 Harestad 1:4000  2009
19 Bjødnabu 1:10000 1992 Ikke digitalt
20 Ulsnes 1:5000 2006 Oppdatert 2012 og senere
21 Hegrestadbakkane
Øst
1:10000 1999  2016 -Øst og vest slått sammen til større kart, stier og noe grønt oppdatert 2016
22 Hegrestadbakkene Vest 1:10000 1999 Delvis oppdatert 2010 og 2013 + 2016
23 Stokkavatnet 1:10000 1995 Utdatert – (Se Krossberg , Litle Stokkavatn og Tastaveden)
24 Tjensvoll 1:5000 1998 Dekket av Universitetskartet
25 Madlamark 1:5000 1998 stort sett dekket av Universitetskartet
26 Tengesdalslia 1:15000 1983 kke digitalt
27 Fundingsland 1:15000 1981 kke digitalt
28 Idse 1:10000 1992 kke digitalt
29 Ombo 1:20000 1970 kke digitalt -NM kart
30 Rudlå 1:2000 1984 Instruksjonskart oppdatert 2014
31 Auglend Skole 1:4000 1984 Utdatert
32 Tau –Alsvik 1:12500 1986 kke digitalt – utdatert
33 Madlavoll 1:4000 1984 Se Universitetet/Haugtussa inngår der.
34 Byparken 1:5000 1992/2013/2015

Inngår på Sprintkart sperret til etter NM-sprint 2018


35 Godalen 1:4000 2014 Del av Storhaugkartet
Lauvås 1:7500
Eltravåg 1:7500
Hetlandskogen 1:7500
Vaulen Badeplass 1:3000 Tegnes på nytt nå.
Hinna 1:4000
Sola Idrettsanlegg 1:4000
Hagali 1:10000 Ikke digitalt
Hønedalen 1:10000 Sammen med Ålgård
Annet Mange kart henger sammen slik at det er mulig å ha andre utsnitt. Vi holder også på å oppdatere flere kart nå –

Listen er under revisjon – alle Vaulens kart skal inn med full info.

For info om kjøp og bruk av kart kontakt oss på stavanger@o-klubb.no

Tips og huskelister for arrangører

Under er det lenket endel dokumenter som kan være nyttige når du skal arrangere løp, enten det er treningsløp, nærløp eller krets/rankingløp mm.

Filer fra løypeleggerseminar 14 januar 2015 i Stavanger

Huskeliste for arrangører

RO-skjermen 2014 

Etiming kjapp innføring 

Sjekkliste for o-løp (regneark)

Erfaringsark for kiosksalg 2016