Trener 1. kurs våren 2021

Det blir trener 1. kurs lokalt i år. Kurset vil være på Ganddal. Kurset inneholder både generelle idrettslige emner og spesifikke orienteringsrettede emner. Programmet vil inneholde mange praktiske øvelser, gi spesielt innblikk i og innspill på trenerrollen for barn og unge og erfaringsutveksling med kursdeltakerne.

Første helg vil være 20-21. mars, helg nr 2 avklares senere.

Klubben dekker kursavgift for medlemmer som vil delta på kurset.
Påmelding gjøres i Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3886

Innbydelse laster du ned her:

Vi håper at flere vil være med på kurset som gir mange ideer til kjekke treningsopplegg.